Hyjnesha e Prishtines
Forumi i Intelektualëve Shqiptarë
Labirinthi i rrumbullakët

Aktivitete

Aktivitetet e Forumit

  • 26.02.2007.
Promovimi i librit 'Si është shkatërruar Jugosllavia'

Promovimi i librit 'Si është shkatërruar Jugosllavia'

Në organizim të Forumit të intelektualëve shqiptarë në kroaci, Fakultetit të shkencave politike, Ambasadës së Shqipërisë dhe Ambasadës së Maqedonisë me 26 shkurt 2007 në Fakultetin e shkencave politike në Zagreb u mbajt promovimi i librit të autorit Stipe Mesiq.

  • 09.03.2006.
Doracaku Kroatisht-Shqip

Doracaku Kroatisht-Shqip

Forumi i intelektualëve shqiptarë gjatë viti 2005 (menjëherë pas themelimit) përgatiti doracakun Kroatisht-Shqip i cili doli nga shtypi më 30.12.2005.

  • 07.08.2005.
Kuvendi themelues i forumit

Kuvendi themelues i forumit

Kuvendi themelues i Forumit të intelektualëve Shqiptarë i mbajtur më 08.07.2005. në Hotel Sheraton.