Prištinska Božica
Forum Albanskih Intelektualaca
Cirkularni labirint

O nama

Informacije o Forumu

Forum albanskih intelektualaca (FAI) je udruga slobodno udruženih građana intelektualaca albanske nacionalnosti s područja Republike Hrvatske, radi ostvarivanja zajedničkih potreba i unapređivanje odnosa albanske nacionalne manjine, u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Sjedište foruma je u Zagrebu:
Šubićeva 20
tel/fax:(385) 1 4655 336
www.fai-fish.com
e-mail: forum@fai-fish.com

Dugogodišnja želja povezivanja intelektualnog subjekta albanske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj ostvarila se dana 23. travnja 2005.g. u Zagrebu, sa osnivanjem Foruma albanskih intelektualaca.

Članovi Foruma su albanski intelektualci, građani Republike Hrvatske, uključeni u razna područja društvenog života koji vrlo savjesno i odgovorno rade svoj posao te na taj način doprinose poboljšanju zajedničkog života i društva u cjelini. Registracijom Foruma pri Ministarstvu Pravosuđa te ostalim nadležnim tijelima lokalne samouprave, Albanci u Republici Hrvatskoj dobili su najznačajniju udrugu koja se zalaže za očuvanje kulturne baštine i etničkog identiteta na najvišoj razini, kao i:

  • njegovanje albanskog jezika i pisma,
  • promicanje odgoja i obrazovanja pripadnika albanske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj na materinjem jeziku,
  • sudjelovanjem pripadnika albanske nacionalne manjine u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
  • povezivanje sa drugim udrugama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,
  • suradnja s domaćim i inozemnim sestrinskim udrugama u regiji,
  • te obavljanjem drugih poslova prema Statutu Foruma.