Hyjnesha e Prishtines
Forumi i Intelektualëve Shqiptarë
Labirinthi i rrumbullakët

Doracaku Kroatisht-Shqip


Forumi i intelektualëve shqiptarë gjatë viti 2005 (menjëherë pas themelimit) përgatiti doracakun Kroatisht-Shqip i cili doli nga shtypi më 30.12.2005.

Të gjithë të interesuarit për një ekzemplar mund të drejtohen në adresën e Forumit. Nëse dëshironi ta merrni në mënyrë elektronike klikoni këtu.

Më këtë rast falënderojmë të gjithë ata që e ndihmuan realizimin e këtij projekti e posaçërisht autorin zotëriun Abedin Maliqi dhe Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë në Kroaci, zotëriun Mahi Nesimi, në mbështetjen financiare.